Ισολογισμοί Εταιρίας

Πλήρες αρχείο δημοσιευθέντων ισολογισμών για την εταιρεία Καρυλάκης ΜΕΠΕ

Διαχειριστικό έτος Μορφή αρχείου Αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο