Ισολογισμοί Εταιρίας

Πλήρες αρχείο δημοσιευθέντων ισολογισμών για την εταιρεία Καρυλάκης ΜΕΠΕ

Διαχειριστικό έτος Μορφή αρχείου Αρχείο
2012 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
2013 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
2014 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο
2015 *.pdf Κατεβάστε το αρχείο